Welkom Uitstalling Besoekerstye Adres


Verder die volgende uitstallings van:
Oor die ontstaan van die Republiek van 
Upingtonia
Fotoversameling oor die ontwikkeling van
Grootfontein distrik
Oud-europese huisraad
Jagtrofees en wapens
Kunshandwerke en gereedskappe van die
Owambos en Boesmans
Verskeidenheid foto- en filmtoerusting
Die eerste natuurkundige kaart deur Dr.
Hartmann van noord Namibia